Nyheter

Samverkan
Uppdaterat vårdprogram för tjock- och ändtarmscancer

Det nationella vårdprogrammet för tjock- och ändtarmscancer (kolorektalcancer) är nu uppdaterat och publicerat i Kunskapsbanken, på cancercentrum.se. Vårdprogrammet riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal som möter dessa patienter före, under och efter behandling.

Samverkan
Det nationella vårdprogrammet för AML är uppdaterat

Det nationella vårdprogrammet för AML har våren 2021 genomgått en mindre uppdatering vilken godkändes av RCC i samverkan den 29 juni 2021.

Samverkan
Utlysning projektmedel för att stödja användandet av AI och/eller nya arbetssätt

Nu finns möjlighet att söka projektmedel för att stödja användandet av AI och/eller nya arbetssätt inom mammografiscreening och screening för prevention av livmoderhalscancer. Välkommen med ansökan senast 6 september 2021.

Samverkan
Uppdatering av nationellt vårdprogram för hudlymfom

Det första vårdprogrammet för hudlymfom fastställdes av RCC i samverkan i december 2019 och uppdaterades första gången i juni 2020. Vårdprogrammet har nyligen uppdaterats och en ny version har fastställts av RCC i samverkan den 29/6 2021.