Ny kurs i komplementär och integrativ medicin

Sidan publicerades 25 februari 2021

På uppdrag av RCC Samverkan har RCC Stockholm Gotland tagit fram en distansutbildning - Komplementär och integrativ medicin vid cancer ©. Syftet är att främja en kunskapsbaserad dialog mellan patienter, närstående och hälso-och sjukvårdspersonal.

– Studier visar att allt fler cancerpatienter har frågor om komplementära metoder. Vi i professionen behöver stöd i bemöta dessa på ett professionellt och informerat sätt. Utöver introduktion till olika metoder, kosttillskott och databaser, fokuserar därför kursen även på aktuell forskning kring effekt och säkerhet, den rättsliga regleringen samt beaktande av såväl möjligheter som risker, säger Kathrin Wode, specialist onkologi och palliativ medicin samt verksamhetsutvecklare på RCC Stockholm Gotland.

Kostnadsfri och sökbar från hela landet

Kursen vänder sig primärt till läkare och sjuksköterskor i hela landet som arbetar med cancerpatienter. Den kan även vara aktuell för exempelvis fysioterapeuter, kuratorer och dietister. Kursen bygger på dels självstudier via webbplattformen LäraNära, dels gemensamma gruppdiskussioner och seminarier med case. Planen är att kursen kommer att ges ett par gånger per år.

Innehållet består av fem moduler

Kursen lyfter växtbaserade läkemedel och kosttillskott, mind-bodymetoder, patient- och närståendeperspektiv samt medicinska system och patientmötet – med både nationella vinklar och internationella inspel.

De fem modulerna innehåller bland annat inspelade föreläsningar med ledande forskare inom fältet, egen inläsning, quiz och reflektionsuppgifter.

– Vi i kursledningen sätter stort värde vid att både innehåll och diskussioner i kursen har högt i tak och att både möjligheter och risker tas upp och beaktas utifrån olika perspektiv, säger Johanna Hök Nordberg, disputerad apotekare och processledare Integrativ cancervård, RCC Sthlm Gotland med mångårig erfarenhet av utbildning inom området på Karolinska Institutet.

  1. Introduktion: användning av komplementärmedicin bland cancerpatienter, KAM-utredningen (SOU 2019:15) och kritik, KIM internationell, introduktion till databaser.

  2. Växtbaserade läkemedel och kosttillskott: Regulatorisk situation, växtbaserade läkemedel och kosttillskott inkl. antioxidanter, effektivitet och säkerhet för några av de mest använda preparaten.

  3. Mind-body metoder: mindfulness och yoga i cancervården internationellt, akupunktur som symtomlindring: indikationer relevanta för cancervården, taktil massage, musikterapi.

  4. Patientperspektiv och medicinska system: spetspatienter, närståendeperspektiv, integrativ medicin på Memorial Sloan Kettering Cancer Center och Penny Brohn, traditionell kinesisk medicin, Ayurveda och antroposofisk medicin vid cancer.

  5. Seminarier och case: naturpreparat, växtbaserade läkemedel och kosttillskott, kvalitet och säkerhet, databassökningar och sökningar kring effektivitet och säkerhet inkl. interaktioner för specifika preparat, kommunicera om KIM.

Mer information

Utbildningsperiod: 3 maj – 16 juni
Utbildningstid: motsvarande 2 dagars självstudier och 1 dag seminarium (planerad som fysiskt möte 16 juni på RCC Stockholm Gotland)
Språk: Förinspelade föreläsningar på svenska eller engelska (med svensk undertext)
Kostnad: kostnadsfri
Antal utbildningsplatser: 40
Certifiering: Studieintyg
Besked om antagning: 6 april 2021

Intresseanmälan till utbildningen Komplementär och integrativ medicin

Ett informationsblad om utbildningen kommer att tas fram i mars 2021

Vid frågor kontakta: kathrin.wode@sll.se eller johanna.hok@ki.se