Nyheter

Samverkan
Ny kurs i komplementär och integrativ medicin

På uppdrag av RCC Samverkan har RCC Stockholm Gotland tagit fram en distansutbildning - Komplementär och integrativ medicin vid cancer ©. Syftet är att främja en kunskapsbaserad dialog mellan patienter, närstående och hälso-och sjukvårdspersonal.

Samverkan
Uppdaterat vårdprogram och SVF för malignt melanom

Det nationella vårdprogrammet och standardiserat vårdförlopp (SVF) för malignt melanom har reviderats och fastställts av RCC i samverkan.

Mellansverige
Föreningssamarbete bidrar till stöd, samtal och stärkta patienter

RCC Mellansverige beslutade 2018 att satsa på samverkan mellan patientföreningar runt om i sjukvårdsregionen. Det bidrog till att det i Örebro och Gävleborg finns samverkansprojekt där patientföreningar gått ihop och bildat träffpunkter för patienter och närstående. Förhoppningsvis dyker liknande träffpunkter upp i fler regioner under 2021.

Samverkan
Uppdaterat vårdprogram för T-cellslymfom

Nu finns en uppdaterad version av det nationella vårdprogrammet för T-cellslymfom. Vårdprogrammet fastställdes av RCC i samverkan den 16 februari 2021. Det första nationella vårdprogrammet för T-cellslymfom godkändes av RCC i maj 2017 och innan dess fanns nationella riktlinjer.

Samverkan
Nationella vårdprogram ute på remiss

Idag går två reviderade nationella vårdprogram för cancer ut på remiss: hudlymfom och sköldkörtelcancer.

Samverkan
Uppdaterat vårdprogram – cancerrehabiliteringen måste bli mer jämlik

Det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering har nu uppdaterats. Vårdprogrammet omfattar rehabilitering av vuxna patienter med cancer oberoende av cancerform. Rekommendationerna till regioner, sjukhus och verksamheter har förtydligats.

Samverkan
Region Dalarna inför screening för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer

Region Dalarna är först av fem regioner som börjar införa allmän screening för tidig upptäckt av cancer i tjock- och ändtarm i år. Dalarna startar i mars, Skåne i maj, Örebro i augusti och regionerna i Östergötland och Norrbotten under hösten och vintern 2021. Övriga regioner kommer successivt införa screening med start 2022.

Samverkan
Först ut med att införa en nationell Min vårdplan bröstcancer

Kirurgcentrum vid Norrlands universitetssjukhus (Nus) i Umeå och vid Skellefteå lasarett, är en av de första enheterna i landet som nu har infört en nationell Min vårdplan för patienter med bröstcancer.

Norr
Processledare vid RCC Norr är Årets Cancernätverkare

Under Världscancerdagen den 4 februari tilldelades Mikael Johansson, Umeå, hedersutmärkelsen Årets Cancernätverkare. Mikael arbetar som universitetslektor vid Umeå universitet, överläkare vid Norrlands universitetssjukhus och är sjukvårdsregional processledare för lungcancer vid RCC Norr.

Mellansverige
Nya e-postadresser för RCC Mellansverige

Under hösten 2020 bytte RCC Uppsala Örebro namn till RCC Mellansverige. En följd av namnbytet är att våra medarbetare på RCC Mellansverige och RBC Mellansverige nu fått nya e-postadresser.

Samverkan
Nationell cancerpreventionsplan ska stärka arbetet kring levnadsvanor

I regeringens långsiktiga inriktning för det nationella arbetet inom cancerområdet beskrivs att det behövs ett ökat fokus på cancerprevention i Sverige. Nu publiceras en nationell cancerpreventionsplan, framtagen av den nationella arbetsgruppen för cancerprevention inom RCC, som förtydligar RCCs mål och ambitioner gällande det preventiva arbetet de kommande åren. Vikten av samverkan och på att stärka arbetet kring levnadsvanor inom hälso- och sjukvården står i fokus.