Nyheter

Samverkan
Temaspaning inom digital bilddiagnostik

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) genomför just nu en så kallad temaspaning inom bilddiagnostik med fokus på radiologi och patologi. De efterlyser därför förslag på medicinska produkter på området.