Nya brevmallar för screening med mammografi

Sidan publicerades 15 april 2021

Nu finns nya och uppdaterade mallar för kallelser och svarsbrev tillgängliga för screeningorganisationen inom mammografiverksamheten.

Joakim Ramos, ordförande nationella arbetsgruppen mammografi

– Innehållet i mallarna har reviderats och vi har samtidigt passat på att komplettera med några nya brevmallar som efterfrågats av verksamheterna, säger Joakim Ramos, ordförande nationella arbetsgruppen för mammografi.

Mallarna är framtagna för nationell användning så samtliga regioner ska kunna använda likadana kallelser, oavsett grafisk profil. Mallarnas utformning med ikoner, typsnitt och färger utarbetades redan 2014 av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, i samråd med samtliga regioner. Syftet är att öka deltagandet i screeningen.

Nytt från 2021 är att det nu finns mallar framtagna för både kallelse och svarsbrev till årskontroll samt en svarsmall för kompletterande undersökning. Det finns även särskilda svarsmallar för tillfällen då undersökningen inte varit möjlig att genomföra samt uppdaterade mallar att använda då det finns önskemål om att sättas på spärrlista; blankett för att ange önskemål om spärrlista, mall för att bekräfta spärrlista, samt mall för att bekräfta spärrlista när mammografi inte går att genomföra.

Dokumentet frågor och svar har också uppdaterats. Det kan användas som en bilaga till kallelsen eller som ett informationsstöd inom screeningorganisationen.
En annan förbättring är att mallarna nu går att ladda ner som separata filer och att det tydligt framgår på webbsidan när filerna har uppdaterats. Mallarna har också fått en versionsmarkering och en kodmarkering i höger hörn. Syftet är att personal inom screeningorganisationen enkelt ska kunna identifiera om en mall är aktuell eller inte och vilket brev som ska användas vid olika situationer.

Kallelser och svarsbrev för mammografi