Effektivare möten och ökad patientdelaktighet med IPÖ och Min vårdplan

Sidan publicerades 28 april 2021

Individuell patientöversikt (IPÖ) och Min vårdplan är två av de kunskapsstöd för cancervården som RCC erbjuder. Verktygen skiljer sig åt och används till olika ändamål, men båda med det gemensamma syftet att effektivisera och underlätta vårdpersonalens arbete samt att öka patientens delaktighet och förståelse.

Filmen beskriver kunskapsstöden Individuell patientöversikt (IPÖ) och Min vårdplan samt hur dessa kompletterar varandra. Filmen är 2 minuter och 34 sekunder lång.

IPÖ ger en gemensam översikt

IPÖ används tillsammans med patientjournalen och andra stödsystem i vården och ger en översikt över de uppgifter som finns registrerade om den individuella patientens sjukdoms- och behandlingshistorik. Detta gör att vårdens medarbetare och patienten ges en gemensam bild av vårdförloppet, vilket möjliggör ett tydligare och mer effektivt patientmöte. Även förberedelser inför möten inom vårdteam och multidisciplinära konferenser (MDK), effektiviseras.

– Det IPÖ bidrar med, som inte tidigare funnits, är att den sammanställer patientens uppgifter och visualiserar dem på ett överskådligt och begripligt sätt – vilket effektiviserar för vårdpersonalen på flera olika sätt, och det underlättar även för patienten att förstå och vara delaktig i sin egen vård, säger Maria Sörby, projektledare för IPÖ.

IPÖ innehåller också rapporteringsverktyg, vilket stärker möjligheterna att följa upp och utveckla vården på den egna kliniken.

– Att kunna utvärdera införande av nya läkemedel och behandlingsmetoder har av flera kliniker pekats ut som en särskilt nyttig fördel med IPÖ, säger Maria Sörby.

Min vårdplan skapar trygghet

Min vårdplan är patientens plan och syftar till att skapa delaktighet och trygghet för patienten genom att tillhandahålla tydlig, sammanhållen och individuellt anpassad information – helt baserat på patientens önskemål och behov. I Min vårdplan hittar patienten information om bland annat behandlingar, egenvård, kommande vårdmöten och rehabilitering.

– Min vårdplan är ett viktigt verktyg för att patienten ska känna sig trygg, informerad och väl omhändertagen. Eftersom informationen tas fram nationellt så ökar naturligtvis jämlikheten och kvaliteten, men det effektiviserar också vårdpersonalens arbete eftersom man sparar in på de lokala resurserna, säger Karin Vriste, nationell samordnare för Min vårdplan.

Komplett helhetsbild

IPÖ och Min vårdplan bidrar var för sig till att patienten får bättre förutsättningar att förstå och vara delaktig i sin egen vård. Tillsammans ger de patienten en ännu mer komplett helhetsbild – både över vad som hänt, hur nuläget ser ut – till exempel vilka beslut som tas vid ett läkarbesök, och vad som planeras framöver.

Mer information om hur RCCs kunskapsstöd förhåller sig till varandra samt hur IPÖ och Min vårdplan kompletterar varandra hittar du nedan.

IPÖ och Min vårdplan

RCCs kunskapsstöd