Uppdaterat vårdprogram för livmoderhals- och vaginalcancer

Sidan publicerades 18 september 2020

Det nationella vårdprogrammet för livmoderhals- och vaginalcancer har reviderats under 2020 och fastställdes av Regionala cancercentrum i samverkan 16 juni 2020. Ett flertal större förändringar har införts.

henrik_falconer_250.jpg– De förändringar som nu införts i vårdprogrammet kommer att innebära att stadieindelningen förfinas och diagnostiken av lymfkörtelmetastaser förbättras. Dessutom kommer färre kvinnor behöva genomgå radikal hysterektomi vilket förhoppningsvis leder till färre biverkningar, säger Henrik Falconer, ordförande, nationell vårdprogramgrupp för livmoderhalscancer och vaginalcancer.


Förändringar jämfört med tidigare version:

 • Ny version av stadieindelning enligt FIGO2018.
  Det innebär i korthet att även bilddiagnostik och patologi beaktas vid stadieindelningen samt ny uppdelning av stadium I. Parallellt med stadieindelning enligt FIGO2018 rekommenderas även indelning enligt TNM-klassifikationen.
 • Rekommendation att använda enbart portvaktskörteldiagnostik vid stadium IA samt som tillägg vid stadium IB. (Förutsatt att tekniken är etablerad vid den behandlande enheten.)
  Bakgrunden till rekommendationen är att ett flertal studier visat att portvaktskörteldiagnostik är ett säkert diagnostiskt alternativt till fullständig lymfkörtelutrymning men med mindre biverkningar för patienterna.
 • Rekommendation att ersätta radikal hysterektomi med enkel hysterektomi (eller konisering) vid stadium IA2.
  Bakgrunden är att spridning till livmoderhalsens stödjevävnad (parametrier) är försumbar vid mycket tidig livmoderhalscancer och det finns därför ingen anledning att utvidga ingreppet.
 • Rekommendation att utföra radikal hysterektomi med öppen kirurgisk teknik (laparotomi) istället för minimalinvasiv teknik.
  Bakgrunden är att nyligen publicerade internationella studier talar för att minimalinvasiv kirurgisk teknik kan vara förknippad med högre risker.

Nationellt vårdprogram livmoderhals- och vaginalcancer, Kunskapsbanken