Se sändningen från Samverkansdagen för patientöversikter

Sidan publicerades 25 september 2020

Samverkansdagen för kvalitetsregister och patientöversikter i cancervården ägde rum i tisdags, delvis fysiskt på Akademiska sjukhuset i Uppsala och delvis digitalt via plattformen Zoom. Nu kan du ta del av sändningen från förmiddagens presentationer.

Syftet med samverkansdagen var att skapa förutsättningar för cancervård, industri och akademi att samlas och arbeta metodiskt tillsammans inom forskning, utveckling och innovation. Detta för att snabbare kunna införa nya arbetssätt, tekniker och behandlingar baserade på kvalitetsregister och patientöversikter.

– Det var en väldigt lyckad dag, och det verkade som att många uppskattade initiativet. Mycket glädjande också att ha mer än 40 olika företag och organisationer verksamma inom området på plats, säger Maria Sörby, projektledare för införandet av patientöversikter i cancervården.

Titta på sändningen

Sändningen från förmiddagens presentationer, samt de presentationer som visades, finns att ta del av här på cancercentrum.se.

Samverkansdagen för kvalitetsregister och patientöversikter

Ur programmet

Moderator för dagen var Björn Arvidsson, verksamhetschef vid STUNS life science, och bland talarna fanns nationella cancersamordnaren Hans Hägglund, nationella samordnaren för life science Jenni Nordborg och en rad andra personer som är involverade i arbetet med kvalitetsregister och patientöversikter. Bland annat medverkade en panel med patient-/närståenderepresentanter, kliniker, registerhållare och forskare.

Under förmiddagens presentationer beskrevs även arbete med utveckling och implementering av patientöversikterna (Maria Sörby) samt Överenskommelsen mellan SKR och industrin om kvalitetsregister (Petra Hasselqvist).

Under eftermiddagen genomfördes 15 parallella workshops där deltagarna i mindre grupper tillsammans diskuterade hur patientöversikterna kan komma till så stor nytta som möjligt. Dessa går tyvärr inte att se i efterhand.