Patientöversikter för sex diagnoser utvecklade för klinisk användning

Sidan publicerades 26 oktober 2020

RCC bedriver ett projekt för utveckling och införande av patientöversikter för åtta cancerdiagnoser. Förra veckan lanserades patientöversikterna för prostatacancer och äggstockscancer, vilket gör att det nu finns totalt sex patientöversikter i drift för klinisk användning.

Lanseringen innebär att samtliga tre tidigare pilotpatientöversikter (njurcancer, lungcancer och prostatacancer) nu har avslutats. Den data som fanns i pilotpatientöversikterna har överförts till den nya generiska modellen för patientöversikter som finns på INCA-plattformen.

Inom ramen för projektet återstår nu endast två patientöversikter, för myelom och cancer i centrala nervsystemet (CNS), som förväntas lanseras vid årsskiftet. Sedan tidigare finns patientöversikter för njurcancer, melanom, bröstcancer och lungcancer.

Mer information om patientöversikterna finns på de diagnosspecifika webbsidorna.