Nya brevmallar för screening med gynekologisk cellprovtagning

Sidan publicerades 23 oktober 2020

Nu finns nya tillfälliga mallar för kallelser och svarsbrev tillgängliga för screeningorganisationen, anpassade för att användas under covid-19-pandemin.

Charlotta Sävblom– Regionerna har uttryckt ett behov av tillfälligt anpassade kallelser och brevmallar för självprovtagning. Syftet är att ge tydlig och enhetlig information över hela landet under den rådande covid-19-pandemin, säger Charlotta Sävblom i ordförande nationella arbetsgruppen för prevention mot livmoderhalscancer (NaCx).

Förhindra smittspridning

Det som tillkommit i de tillfälligt anpassade brevmallarna är exempelvis information om att mottagningarna följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning av covid-19. Det finns också en uppmaning till deltagare i screeningen om att stanna hemma och boka om sin tid om de har feber, hosta, snuva, halsont eller varit frisk mindre än 48 timmar.

– I brevmallarna finns det sedan tidigare information om att den som tar cellprov gärna får ta med en vän som stöd. Under pandemin är det, på grund av ökad smittrisk, tyvärr inte möjligt. De tillfälliga brevmallarna har därför ändrats så att det tydligt framgår att enbart den som har en bokad tid får komma in på mottagningen, förklarar Mia Westlund, utvecklingsledare, RCC Väst.

Tillfällig möjlighet till screening med HPV-självprovtagning

Socialstyrelsen har fr o m juli 2020 utfärdat tillfälliga föreskrifter som möjliggör gynekologisk cellprovskontroll genom självprovtagning med analys för Humant papillomvirus (HPV) under covid-19-pandemin för hela screeningpopulationen.

Collage med exempel på brevmallar som tagits fram

Som stöd för kommunikation i samband med självprovtagning har fyra nya brevmallar tagits fram för screeningorganisationen.

  1. Erbjudande om att beställa material för självprovtagning
  2. Bilaga till beställt provtagningsmaterial
  3. Svarsbrev normalt prov HPV
  4. Svarsbrev positivt prov HPV + kallelse till GCK-prov på barnmorskemottagning

Kallelser och svarsbrev för screeningorganisationen