RCCs uppdrag och verksamhet ska genomlysas

Sidan publicerades 13 november 2020

Norra sjukvårdsregionen har väckt frågan om att göra en genomlysning av det nuvarande uppdraget för NPO cancersjukdomar, som idag utförs av RCC i samverkan. En arbetsgrupp har därför fått i uppdrag att utreda RCCs uppdrag och verksamhet. Arbetet är igång och pågår under hösten 2020.

Sedan starten 2010 har kunskapsstyrning varit en av RCCs centrala uppgifter. När regionerna startade Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård beslutades därför att RCC i samverkan skulle axla uppdraget som Nationellt programområde för cancersjukdomar (NPO cancer).

Förbereda för värdskap

Norra sjukvårdsregionen har nu väckt frågan om att genomlysa det nuvarande uppdraget för NPO cancersjukdomar/RCC i samverkan. Tanken är att norra sjukvårdsregionen ska kunna förbereda sig på att stödja cancerarbetet om överenskommelsen med staten skulle avslutas efter den satsningsperiod som är aviserad i statsbudgeten till 2023.

Styrgruppen för kunskapsstyrningssystemet och SKR tillsatte under hösten en arbetsgrupp med uppdrag att genomföra den önskade utredningen. I arbetsgruppen ingår bland andra nationella cancersamordnaren Hans Hägglund och Srinivas Uppugunduri, verksamhetschef RCC Sydöst, samt Helena Brändström från RCC i samverkans stödteam på SKR.

Bakgrund

Alla programområden får stöd i sitt arbete genom ett nationellt värdskap som förser med bland annat processtöd, kommunikations- och analysstöd. För NPO cancersjukdomar har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) varit värd sedan starten, men för majoriteten av NPO:erna finns värdskapet i en av landets sex sjukvårdsregioner.

NPO cancersjukdomar har därför ett så kallat vilande värdskap i Norra sjukvårdsregionen. Tanken var att ett vilande värdskap ska bli aktivt den dag det eventuellt inte längre finns en statlig överenskommelse inom området eller medlen från staten minskar.