Instruktionsfilmer för användare av patientöversikter

Sidan publicerades 5 november 2020

Nu finns instruktionsfilmer för de nya patientöversikterna på INCA-plattformen (IPÖ). Filmerna är tänkta som ett övergripande utbildningsstöd för att lära sig hur patientöversikterna ser ut och fungerar, och är uppdelade i elva olika steg.

Sex av de totalt åtta patientöversikterna som ingår i RCCs införandeprojekt har under året införts på kliniker runt om i Sverige. De sista två är planerade att vara färdigutvecklade vid årsskiftet. För att underlätta införandet finns diagnoskoordinatorer som ett stöd såväl för projektets arbetsgrupper som för de kliniker som ska använda verktyget.

Stöd vid utbildning

Som stödmaterial för utbildning i hur patientöversikterna fungerar har diagnoskoordinatorerna tagit fram instruktionsfilmer.

– Vi tror att filmerna kan vara en smidig och pedagogisk ingång till verktyget för de som aldrig arbetat i patientöversikter tidigare, samt ett nyttigt komplement till de diagnosspecifika manualerna, som ju innehåller de primära riktlinjerna, säger Viktoria Henell, diagnoskoordinator för melanom och njurcancer.

Instruktionsfilmerna, samt motsvarande skriftliga instruktioner, finns publicerade här på cancercentrum.se. Viktigt att notera är att vid skarpt användande av en patientöversikt ska i första hand aktuell diagnosspecifik manual användas. Filmerna är främst tänkta som ett utbildningsstöd.

Instruktioner för patientöversikter