Har du gått webbutbildningen Cancer under graviditet?

Sidan publicerades 16 november 2020

Missa inte möjligheten att ta del av utbildningen som lanserades i maj 2020. Den riktar sig främst till vårdpersonal som träffar gravida patienter med cancer, men är även öppen för patienter och närstående. Utbildningen har fokus på vård och behandling under graviditeten samt tiden närmast efter förlossning.

Webbutbildning om cancer under graviditet

I filmen berättar Eliza Madlycke som drabbades av cancer 2016, Ewa Carlsson-Lalloo, utvecklingsledare på RCC Väst och Jenny Heiman, kirurg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset om webbutbildningen cancer under graviditet. 

– Att vara gravid och få ett cancerbesked är en extremt påfrestande situation och väcker många starka känslor. Från vårdens sida är det viktigt att vi är professionella och kan erbjuda evidensbaserad kunskap, men också att kunna möta patienten på ett känslomässigt plan. Cancer under graviditet är sällsynt och därför är det viktigt med att det finns ett kunskapssystem med upparbetade rutiner som vårdpersonalen kan stödja sig mot. Det tycker jag att den här webbutbildningen belyser, säger Jenny Heiman, kirurg vid Bröstcentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt regional processägare Bröstcancer vid Regionalt cancercentrum väst.

För Eliza Madlycke, som drabbades av ett cancerbesked i februari 2016 när hon väntade sitt andra barn, är webbutbildningen ett viktigt steg för en tryggare och mer patientsäker vård.

– Om jag hade fått ta del av den här webbutbildningen när jag drabbades av cancer, hade jag inte behövt ifrågasätta så mycket. Jag vet också att många andra mammor inte hade behövt kämpa så hårt. Den här webbutbildningen gör att man blir tryggare och kan slappna av som patient. Det är också värdefullt att veta att andra gått igenom samma sak och att man inte är ensam, säger Eliza Madlycke, initiativtagare till Facebookgruppen ”Cancer under graviditet-kämpa för två”.

Röster om utbildningen

Webbutbildningen är utvecklad i ett nära samarbete mellan vården, patienter och närstående. Här är några av de synpunkter som samlats in inför lanseringen av webbutbildningen:

”Det är ovanligt att möta patienter med cancer och graviditet, men det händer då och då. Eftersom det är svårt att bygga upp egna erfarenheter av denna vård är en kort utbildning som denna väldigt värdefull. Jag gillade särskilt delarna om vilka undersökningar och behandlingar som går att genomföra under graviditet, och patientfallen som ger tankar om patienternas perspektiv”.
(Josefin Stenqvist, sjuksköterska på KK (Kvinnokliniken), Sahlgrenska Universitetssjukhuset)

”Bra info om något som vi vet alldeles för lite om”

”Mycket bra info och kunskaper för både patient och vårdpersonalen”

”Som patient tycker jag att informationen var tillräcklig. Men som vårdpersonal kan det kanske tillkomma mer information. Tyvärr skiljer sig tillvägagångssätt och erbjudanden åt mellan landsting. Exempelvis så blir du inte alltid erbjuden fertilitetsbevarande behandling om du väntar barn nummer två. Så vill patienten ha tre eller fler barn är det ingen självklarhet att få hjälp med det.”

”Det är viktigt, vilket ni också framför, att det handlar om ett samarbete mellan vårdpersonal och barnmorskemottagningen. Att det inte är patienten som ska behöva vara budbäraren utan vi i vården/barnmorskan ska samarbeta så att det blir så bra som möjligt för den gravida”.

Om webbutbildningen

Den baseras på vägledningen ”Cancer under graviditet” och är framtagen av Regionalt cancercentrum i samverkan. Syftet är att öka kunskapen om vård och behandling av gravida patienter med cancer.

Cancer under graviditet är sällsynt. Ungefär 120 kvinnor om året drabbas, därför är det viktigt att samla kunskap och utveckla kompetens inom området.
Webbutbildningen består av fyra delar: introduktion, behandling och utredning under graviditet, Handläggning och bemötande samt patientberättelser.
Utbildningen ger inte ett tillräckligt underlag för utredning eller behandling, men ger en överblick och kan fungera som utgångspunkt för vidare kunskapssökning. För detaljerad information hänvisas du i utbildningen till riktlinjer och de diagnosspecifika vårdprogrammen.

Utbildningen går att genomföra flera gånger.