Registrera och sök kliniska cancerstudier

Sidan publicerades 9 november 2020

Cancerstudier i Sverige är en nationell databas som samlar kliniska cancerstudier med pågående patientrekrytering. Är du forskare kan du registrera din studie i databasen. Den ligger öppen för alla att söka i på cancercentrum.se.

Lena BylundSyftet med Cancerstudier i Sverige är dels att öka antalet patienter som deltar i kliniska cancerstudier, dels att underlätta för vården att inkludera patienter i lämpliga studier.

– Att samla alla studier på ett ställe, har gjort det lättare att hitta rätt studie till rätt patient och sparar tid för användaren av databasen, säger Lena Bylund som är ordförande för den arbetsgrupp som ansvarar för Cancerstudier i Sverige.   

– Tanken är att det ska vara både lätt att registrera och lätt att hitta kliniska studier inom cancervården, säger hon.

Studiedatabasen vänder sig i första hand till sjukvården och vårdgivare, men eftersom inkludering av patienter i studier är en angelägenhet för såväl vården som patienterna, är informationen utformad så att den är tillgänglig även för patienter och närstående. Sökfunktionen är lättöverskådlig och det finns möjlighet att söka studier utifrån cancerform, sjukhus, behandlingstyp eller ord i studietiteln.

– Just nu finns det omkring 220 cancerstudier registrerade i databasen och webbsidan har omkring 1100 unika besök i månaden, berättar Lena Bylund.

Jämlik vård

Anna-Lena SunessonAtt utveckla en nationell studiedatabas är helt i linje med RCC:s uppdrag att stärka den kliniska cancerforskningen och verka för en förbättrad samordning av nationella strukturer för kliniska studier. RCC ska också bevaka att alla patienter med cancer får samma möjlighet att delta i kliniska studier, samt sprida information om pågående studier.

Cancerstudier i Sverige främjar den kliniska cancerforskningen och bör öka möjligheterna för patienter med cancer att delta i studier oavsett var man bor, säger Anna-Lena Sunesson, chef vid RCC Norr, som har det nationella ansvaret för databasen.

Nedan finner du information om hur du söker och registrerar kliniska cancerstudier. 

Sök kliniska cancerstudier

Cancerstudier i Sverige

Registrera cancerstudier

Registrera cancerstudie

För att registrera en studie kan du kontakta en NASTRO-enhet

eller handläggaren vid RCC Norr, Sonia Katsuura:

sonia.katsuura@regionvasterbotten.se

Telefonnummer: 090-785 28 51

eller skaffa egen behörighet här:

Registrera cancerstudie

Ett nationellt register

Cancerstudier i Sverige har funnits sedan hösten 2016. Studiedatabasen utvecklades av representanter från Regionala cancercentrum i samverkan och Nätverket för universitetssjukhusens prövningsenheter inom onkologi (NASTRO). Tidigare fanns ingen sammanhållen information om pågående kliniska studier inom svensk cancervård. Önskemålet att åstadkomma ett nationellt register hade länge framförts och en rad initiativ hade tagits genom åren.