Vårdprogrammet för indolenta B-cellslymfom och hårcellsleukemi är uppdaterat och har nytt namn

Sidan publicerades 18 mars 2020

Nationellt vårdprogram för indolenta B-cellslymfom och hårcellsleukemi är det nya namnet på vårdprogrammet som tidigare hette follikulärt lymfom.

Vårdprogrammet har också utökats med övriga indolenta B-cellsentiteter,
förutom kronisk lymfatisk leukemi (KLL), lymfocytärt lymfom (SLL) och Waldenströms makroglobulinemi. Dessa behandlas i separata vårdprogram.

Nationellt vårdprogram indolenta B-cellslymfom och hårcellsleukemi, Kunskapsbanken