Uppdaterat vårdprogram för levercellscancer

Sidan publicerades 3 mars 2020

Det nationella vårdprogrammet för levercellscancer har uppdaterats. Syftet är att förbättra diagnostik, behandling och standardisering av vårdens organisation.

Levercellscancer och hepatocellulär cancer (HCC) används synonymt (C220 enligt ICD10). HCC är den vanligaste cancer som uppstår i levern, och utgår från leverceller (hepatocyter). Vårdprogrammet rör enbart vuxna med HCC, och riktar sig i första hand till vårdgivare i Sverige. 

–  Sedan det nationella kvalitetsregistret och vårdprogrammet infördes har vi sett en förbättrad prognos men fortsatt finns olika behandlingstraditioner över landet. Den här uppdateringen syftar till att förbättra diagnostik, behandling och standardisering av vården, säger Magnus Rizell, ordförande i den nationell vårdprogramgrupp levercellscancer.

Huvudsakliga förändringar i vårdprogrammet:

  • Radiologisk diagnostik har uppdaterats och ett nytt klassifikationssystem för att beskriva tumör i lever (LI-RADS) har lagts till.
  • Indikationer för HCC-övervakning har uppdaterats, och vårdprogrammet rekommenderar organiserade övervakningsprogram för att möjliggöra tidig upptäckt vid underliggande leversjukdom.
  • Behandlingsalgoritmen har anpassats till förändrade kriterier och för att försöka tillvarata möjlighet till livsförlängande behandling.
  • Transplantation övervägs även vid större tumörbörda än UCSF i de fall då tumörbördan kan minskas genom förbehandling (pågående studie inom SweLiv).
  • Vid palliativ medicinsk behandling rekommenderas nu även regorafenib, lenvima och cabozantinib.

Nationellt vårdprogram levercellscancer, Kunskapsbanken