Nationellt vårdprogram för bröstcancer har uppdaterats

Sidan publicerades 5 mars 2020

Det nationella vårdprogrammet för bröstcancer har uppdaterats med flera viktiga förutsättningar för ytterligare förbättrade behandlingar delvis genom förfinad diagnostik. Värdet av preoperativ terapi betonas samt rekommendation av immunterapi för trippelnegativ bröstcancer.

Huvudsakliga förändringar i vårdprogrammet:

  • NVP rekommenderar nu att kartläggningen av sjukdomsstatus i armhålan med sentinel node-biopsi sker efter den medicinska förbehandlingen, istället för innan behandlingen.
  • Neoadjuvant terapi har två stora fördelar, patienten kan erbjudas bröstbevarande kirurgi i större utsträckning, istället för att operera bort hela bröstet. Effekten av den givna behandlingen kan följas och bytas mot annan om inte önskad effekt.
  • Den vanligaste strålbehandlingstiden blir tre veckor i stället för fem veckor. Likvärdig effekt utan ökning av biverkningar.
  • CDK 4/6 inhibitorer rekommenderas i kombination med en aromatshämmare eller fulvestrant, beroende på om det är första eller andra linjens terapi hos patienter med verifierat hormonkänslig bröstcancer.
  • Värdet av postoperativ behandling med mediciner på basen av sjukdomens biologi, efter preoperativ terapi, tydliggöres för de patienter som ej erhållit patologiskt patologiskt komplett remission.
  • Behandlingar med immunmodulerande läkemedel (”checkpointhämmare”), såsom antikroppar mot PD-L1, rekommenderas vid återfall av trippelnegativ bröstcancer.

Bröstcancer

Incidensen för bröstcancer ökar relativt dramatiskt men mortaliteten minskar kraftigt i relation till incidensen. I Sverige drabbas omkring 8000–9000 personer per år av bröstcancer. 1960 avled 50% motsvarande siffra idag är 20%.
Förklaringen till dessa gynnsamma förändringar över tid är delvis tidigarelagd diagnostik (mammografiscreening) men framför allt insatta behandlingar före och/eller efter operation med olika mediciner och förbättrad strålbehandling i kombination med bröstbevarande kirurgi, allt med syftet att få bort ”mikrometastatisk sjukdom” och därigenom få färre återfall och att flera individer skall bli långtidsöverlevande.

Nationellt vårdprogram för bröstcancer, Kunskapsbanken