Uppdaterad vägledning för bäckencancerrehabilitering

Sidan publicerades 26 mars 2020

Den uppdaterade vägledningen fastställdes av Regionala cancercentrum i samverkan 2020-03-25 och de viktigaste förändringarna är:

  • Kapitlet om urinvägsbesvär har utökats
  • Några avsnitt har förkortats, såsom kapitlet om Graft-versus-host-sjukdom vilket är mycket högspecialiserat
  • Vikten av att tumörrecidiv måste vara uteslutet är betonat
  • Betydelsen av det multidisciplinära teamarbetet har lyfts fram
  • Texten har justerats för att inte uppfattas som alltför heteronormativ

Bakgrund

Behandling för cancer kan ge upphov till kroppsliga besvär under själva behandlingen. Besvären kan finnas kvar när behandlingen är klar. De kan också uppstå en tid efter att behandlingen är avslutad, ibland flera år senare. Besvären går ofta att behandla eller lindras.

Vägledningen för bäckencancerrehabilitering som RCC tagit fram handlar om hur vården ska ställa diagnos och behandla fysiska besvär som kan uppkomma efter behandling för cancer i tarmen, urinblåsan eller könsorganen. Besvären kan också komma efter stamcellstransplantation, en behandling av blodcancer. Vägledningen riktar sig till alla yrkeskategorier av vårdpersonal som möter dessa patienter.

Besvär som omfattas 

Syftet med vägledningen är att ge konkret stöd för handläggning av symtom och besvär som kan uppstå vid eller efter behandling mot cancer i lilla bäckenet. Besvären kan se olika ut och vara olika svåra:

  1. Läckage av urin eller avföring, problem med diarré, förstoppning, gaser eller smärtor
  2. Svullnad, så kallat lymfödem, i någon kroppsdel
  3. Smärta, stickningar, sveda eller känslig hud som svider och spricker
  4. Sexuell hälsa kan påverkas. Det handlar både om lust och förmåga.

Vägledning för bäckencancerrehabilitering, kunskapsbanken