Remiss om överföring av högspecialiserad cancervård till Socialstyrelsen

Sidan publicerades 6 mars 2020

Regionernas överenskommelser om nationellt koncentrerade cancerbehandlingar ska överföras till Socialstyrelsen. Först ut är kurativt syftande kirurgi vid peniscancer. Fram till den 15 april är det öppet att lämna synpunkter på myndighetens beslutsunderlag.

Socialstyrelsen ansvarar för att överföringen av nationellt koncentrerade vårdområden blir juridiskt korrekt. Eftersom tillstånd för nationell högspecialiserad vård inte är tidsbegränsade och inte kan överklagas måste beslutsunderlagen remitteras.

Till skillnad från andra remissunderlag inom arbetet med högspecialiserad vård, är det Socialstyrelsens bedömning som remitteras, inte underlag från sakkunniga. Detta eftersom vårdområdet redan är nationell vård genom en överenskommelse mellan regionerna.

Remissperioden är förlängd med anledning av coronapandemin och pågår mellan februari och 1 oktober.

Socialstyrelsens remissunderlag på socialstyrelsen.se