Nu kan Sveriges regioner ansluta sig till mammografiregistret

Sidan publicerades 17 mars 2020

Den nationella arbetsgruppen för mammografi har sedan 2011 arbetat med att ta fram ett nationellt kvalitetsregister för mammografi. En pilot har skett i Region Västmanland och nu öppnar registret upp för regionerna att ansluta sig.

I Socialstyrelsens rekommendationer från 2014, som sedan 2016 är tvingande, står det att mammografiverksamheten i landet ska följas upp på nationell nivå. I förlängningen bör kunskapen från ett kvalitetsregister för mammografi ligga till grund för ett beslut om screeningprogrammet ska fortsätta eller modifieras.             

— Nu finns det en teknisk möjlighet för regionerna att leva upp till Socialstyrelsens krav på uppföljning. I kvalitetsregistret är det lätt att läsa ut var man som verksamhet behöver lägga sina resurser efter en tids registrering. Det går också att jämföra sin verksamhet lokalt, regionalt och nationellt säger Joakim Ramos, ordförande för den nationella arbetsgruppen för mammografi.

11 indikatorer för uppföljning av screening för bröstcancer

Utifrån en generisk modellen har Socialstyrelsen tagit fram 11 indikatorer för uppföljning av screening för bröstcancer i kvalitetsregistret. Uppföljningen bör ske på såväl nationell som regional och lokal nivå. Data överförs automatiskt till kvalitetsregistret för mammografi genom koder i journalen.

Krav och tillvägagångsätt för att ansluta till registret

För att kunna ansluta sig till kvalitetsregistret behöver regionerna uppfylla en del krav. Det handlar bland annat om att enheten måste använda de nationella bröstradiologiska koderna.

– Nu hoppas vi att mammografienheterna i regionerna ansluter sig så snart som möjligt till registret. Det krävs för att vi ska leva upp till Socialstyrelsens krav och för att kunna finansiera driften av kvalitetsregistret, avslutar Joakim Ramos.

Regioner som är intresserade av att ansluta sig till det nationella kvalitetsregistret tar kontakt med Martin Malmberg, registerhållare nationellt kvalitetsregister för mammografi.