Webbutbildning ska öka kunskapen om cancer under graviditet

Sidan publicerades 20 maj 2020

Cancer under graviditet är sällsynt. I Sverige handlar det om ungefär 120 kvinnor om året. För att samla kompetens och sprida kunskap om vård och behandling lanseras en ny webbaserad utbildning. Den vänder sig till vårdpersonal som träffar gravida patienter med cancer och bygger på patientens, närståendes och vårdpersonalens perspektiv.

Cancer under graviditet 580px.jpg

Webbutbildning om cancer under graviditet

Den nationella webbutbildningen är framtagen av Regionalt cancercentrum väst på uppdrag av RCC i samverkan. Syftet är att öka och sprida kunskap om utredning, vård och behandling av kvinnor som insjuknar i cancer under graviditeten och tiden närmast efter förlossningen. Utbildningen är baserad på vägledningen ”Cancer under graviditet” som publicerades i april 2019.

– Tanken med utbildningen är att den ska vara en informationsplattform och ett stöd för vårdpersonal som träffar gravida kvinnor med cancer. Syftet är också att öka kunskapsutbytet mellan professionerna, säger Ewa Carlsson-Lalloo, sjuksköterska och utvecklingsledare vid Regionalt cancercentrum väst.

Olika vägval

Ungefär en av tusen gravida drabbas varje år i Sverige av cancer. De vanligaste cancerformerna är lymfom, hud-, bröst-, livmoderhals- och äggstockscancer.
Patienten har olika vägval beroende på cancerdiagnos, när i graviditeten diagnosen ställs och i vilket stadium cancern upptäcks. Det är därför viktigt att datera hur långt i graviditeten patienten har kommit.
– Vårdpersonalens uppdrag är att ge kvinnan den information och det stöd som behövs för att hon och hennes närstående ska kunna vara med och påverka vården och ta de beslut som krävs. En förutsättning för ett gott bemötande är också att det finns en samverkan mellan olika delar av vården och att vårdpersonalen tillsammans med varje patient hittar en samsyn kring behandlingen, säger Anna Verdoes, enhetschef för vårdutveckling vid Regionalt cancercentrum väst.

Besked om graviditet och cancer

Eliza Madlycke hade just slutat amma när hon upptäckte en knuta i bröstet.
Hon vände sig till sjukvårdsrådgivningen med sin oro, men fick beskedet att orsaken nog var hormonell. Kort därefter visade det sig att hon var gravid med sitt andra barn.

IMG_20200514_134952_200px.jpg– Det kändes såklart fantastiskt, vår dotter skulle få ett efterlängtat syskon. Samtidigt växte knölen i bröstet och oron kom tillbaka. När jag återigen vände mig till sjukvårdsrådgivningen fick jag beskedet att det nog inte var någon fara eftersom jag var gravid. Men knölen fanns där och jag var fortsatt orolig. Därför vände jag mig till vårdcentralen och kort därefter remitterades jag till mammografi och provtagning.

Några veckor in i graviditeten diagnostiserades Eliza Madlycke med hormonkänslig bröstcancer. Hon genomgick operation och cellgiftsbehandling och hösten 2016 födde Eliza en frisk dotter.

– Jag är oerhört tacksam att allt gick bra och för den professionella vården och behandlingen. Men det dröjde innan jag blev tagen på allvar. Vid den här tiden fanns det inget vårdprogram och jag möttes av kunskapsluckor hos vårdpersonalen. Nu finns det lyckligtvis en vägledning om graviditet och cancer, som är framtagen av patienter, närstående och sjukvårdspersonal utifrån sina skilda perspektiv. Det är en bra och viktig kunskapskälla, säger Eliza.

Webbutbildningen är ett komplement till vägledningen och andra dokument, och består av fyra delar: introduktion, behandling och utredning under graviditet, handläggning och bemötande samt autentiska patientberättelser.
I slutet av utbildningen finns även en länksamling till mer information och fördjupad kunskap.