Individuell patientöversikt ger patienten koll på vården

Sidan publicerades 6 maj 2020

”Patientöversikten gör att man blixtsnabbt förstår både vad som är gjort och vad som är på gång.”
Så beskriver Inge Nilsson från Göteborg patientöversikten som RCC utvecklat tillsammans med arbetsgrupper för åtta cancerdiagnoser. Nu kan det nya verktyget börja användas på kliniker runtom i Sverige.


– Jag kan också backa tillbaka i tiden för att se vad jag har sagt och vad jag har lämnat för information till läkaren tidigare, säger Inge Nilsson när han tillsammans med hustrun Birgitta sitter hemma i Göteborg och går igenom sin patientöversikt, som han fått vid sitt senaste möte med läkaren.

Patientöversikten används tillsammans med patientjournalen och ger en översikt av patientens behandlingshistorik och situation. Detta både underlättar vårdpersonalens arbete och förmedlar en överskådlig bild av situationen till patienten och dennes närstående, vars delaktighet i den egna vårdprocessen därmed ökar.

– När man pratar med en läkare kommer man inte alltid ihåg vad som sagts. Det här ger en jättebra överblick, och man kan följa sjukdomsförloppet väldigt bra, säger Birgitta Nilsson.

Redo att användas inom tre diagnoser

Regionala cancercentrum i samverkan har sedan 2018, med finansiering från Sjöbergstiftelsen och Swelife, bedrivit ett nationellt projekt för att utveckla och implementera patientöversikter för åtta cancerdiagnoser. För bröstcancer, njurcancer och malignt melanom är patientöversikterna nu utvecklade och redo att börja användas på klinik. För resterande fem diagnoser kommer patientöversikterna vara redo att börja användas någon gång under 2020.

– Det är ett gediget arbete som genomförts av diagnosarbetsgrupperna för att beskriva behov för utformningen av patientöversikterna. Nu utvecklar och testar RCC systemet tillsammans med verksamheterna så att systemen kan börja breddinföras i hela landet, säger projektledare Maria Sörby.

Mer information om projektet och de åtta diagnosernas patientöversikter hittar du via länken nedan.

Patientöversikter i cancervården