Uppdaterat vårdprogram för lungcancer

Sidan publicerades 25 juni 2020

Det nationella vårdprogrammet för lungcancer har genomgått en revidering under 2020, och fastställdes av RCC i samverkan den 2 juni.

De viktigaste förändringarna i 2020 års upplaga är ett helt omskrivet kapitel för läkemedelsbehandling vid lungcancer samt uppdaterade riktlinjer för histopatologisk definition och molekylärpatologisk testning.

De största förändringarna i kapitlet om läkemedelsbehandling gäller behandling av metastaserad icke-småcellig lungcancer.

Vid behandlingsprediktiva mutationer rekommenderas nu andra eller tredje generationens tyrosinkinasinhibitorer framför de äldre preparaten. Vidare rekommenderas immunterapi i kombination med cytostatika i första hand till patienter med metastaserad icke-småcellig lungcancer utan behandlingsprediktiva mutationer.

Ta del av hela vårdprogrammet:

Nationellt vårdprogram lungcancer, Kunskapsbanken