Uppdaterat vårdprogram för levercellscancer

Sidan publicerades 1 juli 2020

Överlevnaden för de 500 som insjuknar i levercancer har förbättrats i Sverige sedan vårdprogram infördes, och fler får behandling. Nu finns ytterligare medicinsk antitumoral behandling vid icke botbar cancer.

Förändringar jämfört med tidigare version

  • Som alternativ till andra linjens behandling rekommenderas nu, förutom tyrosinkinasinhinitorerna regorafenib och cabozantinib även ramicurimab. Ramucirumab är en antikropp mot receptorn för VEGF2 som ges intravenöst. Indikationen är patienter med högt alfafetoprotein (vilket är en negativ prognostisk markör och associerat med vaskulär invasion).
  • Immunterapi har ännu inte indikation vid HCC, men studier har genomförts även i Sverige. Information har uppdaterats om resultat från genomförda studier vid HCC.

Nationellt vårdprogram för levercellscancer, Kunskapsbanken