Uppdaterat vårdprogram för hudlymfom

Sidan publicerades 22 juni 2020

Det nationella vårdprogrammet för hudlymfom riktar sig till alla som utreder och behandlar hudlymfom och gäller för hudlymfom hos vuxna. Målsättning med vårdprogrammet är att ge en nationell rekommendation avseende diagnostik, behandling och uppföljning. Nu har vårdprogrammet uppdaterats.

Hudlymfom benämns ofta kutana lymfom. Det är en heterogen grupp av sjukdomar som har gemensamt att de utgörs av ett lymfom med primärt ursprung i huden. Hudlymfom utgör cirka 2 % av alla lymfom.  

Vårdprogrammet för hudlymfom är uppdaterat med anledning av att det sedan maj 2020 finns en nystartad nationell multidisciplinär konferens (nMDK) för hudlymfom som hålls en gång per månad. I det uppdaterade vårdprogrammet framkommer det vilka patienter som är aktuella för nMDK och hur man anmäler patienter till denna.

Förändringar jämfört med tidigare version

  • Kapitlet om nMDK uppdaterats och två nya bilagor lagts till; Anmälningsrutiner för nMDK hudlymfom samt Anmälan till nMDK hudlyfom.

Nationellt vårdprogram för hudlymfom, Kunskapsbanken