Patientöversikter ger överblick och stöd i flera led

Sidan publicerades 18 juni 2020

IT-stödet Patientöversikt har utvecklats av RCC för att skapa en överblick över patientens hela sjukdoms- och behandlingshistorik. Patientöversikten är ett komplement till patientjournalen som underlättar kommunikationen i mötet mellan patienten och vårdpersonal. Och den möjliggör automatiserad överföring av strukturerad vårdinformation till kvalitetsregistren.

Projektet för införande av patientöversikter i cancervården bedrivs av RCC i samverkan tillsammans med arbetsgrupper för åtta cancerdiagnoser. Projektets mål är att etablera en nationellt enhetlig infrastruktur som samlar in och åskådliggör komplexa data för att erbjuda stora mervärden i den kliniska verksamheten, för patienter, och för forskning och vårdutveckling.

Finns för åtta diagnoser

I ett första steg har en patientöversikten utvecklats för åtta cancerdiagnoser; bröstcancer, lungcancer, malignt melanom, myelom, njurcancer, prostatacancer och äggstockscancer. Under 2020 kommer de första versionerna för samtliga åtta diagnosers patientöversikter att byggas upp, testas och sättas i drift.
Den första driftsättningen gjordes i slutet av april då patientöversikterna för njurcancer, malignt melanom samt bröstcancer lanserades. Näst på tur är lungcancer. Länskliniken i Jönköping har dock som första klinik implementerat och testat patientöversikten för bröstcancer sedan hösten 2018.

Artikel i Onkologi i Sverige

I en artikel i senaste numret av tidskriften Onkologi i Sverige lyfts bland annat fram att patientöversikten även bidrar till automatiserad överföring av vårdinformation till de nationella kvalitetsregistren. De nationella kvalitetsregistren ger därmed bättre stöd för utveckling av nya behandlingsstrategier, forskning, utveckling och uppföljning av nya läkemedel och bidrar på så sätt till att främja en mer jämlik vård.

Patientöversikter – så ger de överblick och blir ett stöd, Onkologi i Sverige

Information och filmer

Mer information om projektet samt filmer där användare av patientöversikter delar med sig av sina erfarenheter hittar du via länkarna nedan.

Patientöversikter - Införandeprojekt 2018-2021

Röster om patientöversikter i cancervården