Nytt nationellt vårdprogram för akut lymfatisk leukemi

Sidan publicerades 29 juni 2020

Det nationella vårdprogrammet för vuxna patienter med akut lymfatisk leukemi (ALL) är nu godkänt. Tidigare har nationella riktlinjer förelegat, och detta är det första nationella vårdprogram för ALL som skrivits i RCCs regim.

Vårdprogrammet innefattar diagnostik, behandling och uppföljning av vuxna patienter med Philadelphiapositiv och -negativ ALL samt Burkitt-leukemi. Behandlingsprotokollen kan även användas för lymfoblastlymfom, bifenotypisk leukemi och ”ambiguous leukemia” enligt behandlande klinikers beslut. 

Följande förändringar jämfört med tidigare nationella riktlinjer har skett

  • Införande av förändrad behandling för patienter från 18 upp till 46 år med Philadelphia (Ph)-negativ B-ALL och T-ALL enligt ett europeiskt protokoll ALLTogether.
  • Tillägg av en alternativ terapi för äldre patienter med Burkitt-leukemi.
  • Uppdaterade rekommendationer gällande kemoterapi samt TKI vid relaps och refraktär sjukdom för både Philadelphia-positiv och -negativ ALL.
  • Justering gällande doser vid intratekal terapi.            
  • Ny rekommendation gällande möjlighet att använda inotuzumab ozogamicin som brygga till allogen hSCT samt mindre ändring gällande blinatumomab som möjlig brygga till allogen hSCT eller DLI.
  • Ny rekommendation gällande CAR-T terapi i enlighet med NT-rådets utlåtande.

Nationellt vårdprogram för ALL, Kunskapsbanken