Insatser krävs för att minska antalet cancerfall relaterade till övervikt

Sidan publicerades 4 juni 2020

Idag presenterades Cancerfondsrapporten 2020 med fokus på prevention, där kopplingen mellan övervikt och cancer är central. Varje år ser man ca 2000 cancerfall relaterade till övervikt och fetma i Sverige och utvecklingen är alarmerande. Vi rör oss för lite, äter för lite frukt, grönt och fullkorn. Faktum är att svenskarna äter minst hälsosamt i hela Norden. 17 procent av ungdomars totala energiintag kommer från sötade drycker, godis och glass.

Cancerfondsrapporten 2020Allt fler länder presenterar nya åtgärder för att stoppa utvecklingen men Sverige ligger efter. En färsk demoskopundersökning som Cancerfonden beställt visar nu att allmänheten efterfrågar politiska insatser för att minska risken för övervikt och fetma bland barn och unga. Nästan 90 procent av de tillfrågade vill se sänkt moms på frukt och grönsaker. 80 procent är positiva till skärpt lagstiftning för livsmedelsreklam riktad mot barn och upp till 60 procent tycker att beskattning på sockersötade drycker, läskskatt, är ett bra förslag. 

Minst en tredjedel av all cancer kan förebyggas. Om 20 år beräknas att 100 000 personer i Sverige insjuknar i cancer per år. Övervikt och fetma är en riskfaktor för minst 13 olika cancerdiagnoser, som exempelvis bröstcancer, tarmcancer, bukspottkörtelcancer och levercancer och beräknas ligga bakom ungefär 2000 cancerfall per år.

Politiska åtgärder

Vid Cancerfondens webbinarium medverkade Camilla Waltersson Grönvall (M) och Kristina Nilsson (S). De fick bland annat besvara vilka konkreta politiska åtgärder och beslut som snabbt kan fattas. Att ta fram en nationell strategi för folkhälsa var båda parter överens om.
– Någon måste få ansvar för att hålla samman detta arbete nationellt och det måste ske fort, sa Camilla Waltersson Grönvall.
– Vi behöver även se och lära från andra länders erfarenheter i ämnet, tänka långsiktigt och vara mer modiga än vi varit tidigare, säger Kristina Nilsson.

Sverige ligger efter med politiska åtgärder för folkhälsan. Runt om i världen har ca 40 länder infört skatt på sockersötad dryck och andra sockersötade livsmedel. I Storbritannien har man exempelvis arbetat med en progressiv beskattning på andelen socker som lett till att producenterna markant minskat sockerhalten i den kolsyrade läsken. Åtgärden har gett effekt i alla socioekonomiska klasser och bidragit till en mer jämlik hälsa.

- Det är inte möjligt för varken samhället eller individen att helt eliminera risken att drabbas av cancer, men uträkningar visar att vi skulle kunna förebygga 30 procent av all cancer med hjälp av goda levnadsvanor. Som individ kan man påverka risken att drabbas genom att följa den Europeiska kodexen mot cancer och samhället ska bidra till att det ska vara lätt att göra goda val, säger Maria Bjerstam, Nationella arbetsgruppen för cancerprevention, RCC.

Cancerfondsrapporten 2020, Prevention