Nytt nationellt vårdprogram för hudlymfom

Sidan publicerades 17 januari 2020

Detta är ett helt nytt vårdprogram som under två års tid har arbetats fram av vårdprogramgruppen för hudlymfom.

Hudlymfom benämns ofta kutana lymfom. Det är en heterogen grupp av sjukdomar som har gemensamt att de utgörs av ett lymfom med primärt ursprung i huden. Hudlymfom utgör cirka 2 procent av alla lymfom.

Vårdprogrammet fastställdes av RCC i samverkan december 2019. Vårdprogrammet gäller för diagnoserna mycosis fungoides, Sézarys syndrom, Primära kutana CD30+ lymfoproliferativa sjukdomar som omfattar primärt kutant anaplastiskt storcelligt lymfom och lymfomatoid papulos, primärt kutant akralt CD8+ T-cellslymfom, primärt kutant CD4+ små7medium T-cellslymfoproliferation, primärt kutant marginalzonslymfom, primärt kutant follikelcenterlymfom och primärt kutant diffust storcelligt B-cellslymfom, leg-type.

Huvudsakliga nyheter

  • Hudlymfom är en heterogen grupp av ovanliga lymfom som primärt uppstår i huden och vid diagnos oftast finns endast i huden.
  • Vårdprogrammet innehåller riktlinjer för utredning, diagnos och behandling av hudlymfom.
  • Vårdprogrammet rekommenderar kontaktsjuksköterska till denna patientgrupp och stödjer arbetet med att införa en multidisciplinär konferens.

Nationellt vårdprogram för hudlymfom