Hög överlevnad i livmoderhalscancer tack vare följsamhet till riktlinjer

Sidan publicerades 23 januari 2020

Kvinnor i Sverige som diagnostiseras med livmoderhalscancer har i en internationell jämförelse en bättre prognos och högre femårsöverlevnad. Skälen är att de generellt diagnostiseras i yngre ålder och i tidigare stadier än i andra länder. Även den mycket goda följsamheten till nationella och internationella riktlinjer har betydelse för prognosen.

Den svenska gynekologiska cancergruppen konstaterar i en studie att den åldersstandardiserade femårsöverlevnaden i livmoderhalscancer på 71 procent är hög vid en jämförelse internationellt. Men den har inte förbättrats de senaste tio åren.

– Vi har en extremt god överlevnad vid tidiga stadier, men vid avancerade stadier är det fortfarande en mycket dyster prognos, säger Maria Bjurberg, gynonkolog på Skånes universitetssjukhus i Lund och huvudförfattare till artikeln “Primary treatment patterns and survival of cervical cancer in Sweden: A population-based Swedish Gynecologic Cancer Group Study” .

Studien är baserad på data från det svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer och inkluderar patienter som blivit diagnostiserade med livmoderhalscancer under 2011–2015. Studiens syfte var att studera hur väl riktlinjer för primär behandling av livmoderhalscancer efterlevs, kopplat till femårsöverlevnaden.

Resultaten visar att den goda prognosen i Sverige beror på att kvinnor med livmoderhalscancer generellt diagnostiseras i yngre ålder och i tidigare stadier än i andra länder. Även den mycket goda följsamheten till nationella och internationella riktlinjer har betydelse för prognosen.

– Jag hoppas att studiens resultat ökar ansträngningarna bland forskare för att hitta bättre behandlingar av avancerad livmoderhalscancer. Idag behöver patienterna ofta genomgå tuffa behandlingar som svårt sjuka patienter inte alltid orkar med. Det behöver forskas mer om behandling för denna patientgrupp, avslutar Maria Bjurberg.

Läs hela artikeln på PubMed