Nationellt vårdprogram för analcancer har uppdaterats

Sidan publicerades 24 februari 2020

Nu har det nationella vårdprogrammet för analcancer uppdaterats. Vårdprogrammet omfattar utredning, behandling och uppföljning av patienter med invasiv skivepitelcancer i analregionen, men även anal intraepitelial neoplasi (AIN).

Detta är den första uppdateringen av vårdprogrammet för analcancer, som varit i bruk sedan 2017. Inga stora förändringar har genomförts, utan endast små justeringar.

Huvudsakliga förändringar i vårdprogrammet:

  • Byte av TNM-klassifikation, från version 7 till version 8
  • Utveckling av svarsmall för radiologi
  • Smärre justeringar i targetbeskrivningen vid strålbehandling
  • Ny rekommenderad cytostatika-regim som förstahandsval vid metastaserad sjukdom

Analcancer

Analcancer är en ovanlig sjukdom och utgör ungefär 1–2 procent av alla tumörer i mag-tarmkanalen. I Sverige drabbas omkring 150–170 personer per år och incidensen ökar svagt. Sjukdomen är vanligast i åldrarna 65–70 år och är vanligare hos kvinnor än hos män.

Nationellt vårdprogram för analcancer, Kunskapsbanken