Nationella vårdprogram ute på remiss

Sidan publicerades 17 februari 2020

Idag går ett antal nationella vårdprogram ut på remiss till regioner, profession och patientföreningar. Information om sista svarsdatum och aktuella mejladresser finns i följebrevet till respektive dokument.

Nya vårdprogram

De nationella vårdprogrammen för buksarkom och akut lymfatisk leukemi (ALL) är nya. För ALL har det tidigare funnits nationella behandlingsriktlinjer framtagna av professionen men inte i RCCs regi.

Reviderade vårdprogram

De nationella vårdprogrammen för lungcancer och livmoderhalscancer är reviderade. En av bilagorna till vårdprogrammet för malignt melanom är reviderad, bilagan för mukosala melanom. Den går på remissrunda nu. Vårdprogramssmet för malignt melanom beräknas gå på remiss i april.

Nationella vårdprogram på remissrunda

Rutiner för remissrundor

Regionala cancercentrum har fyra remissrundor per år då remissversioner av aktuella vårdprogram publiceras på webbplatsen. Information om remissrundorna går också ut via e-post till berörda.

Nya vårdprogram har tidigare gått på två remissrundor, först till professionen och sedan till regionerna. Sedan februari 2020 följer nya vårdprogram samma rutiner för remissrunda som reviderade vårdprogram och SVF. Det innebär att professionen och regionerna lämnar synpunkter samtidigt, under en två månader lång remissrunda.