Stödet till kliniker vid införande av patientöversikter fortsätter

Sidan publicerades 4 december 2020

Det stöd som diagnoskoordinatorerna utgör vid införandet av patientöversikter i cancervården fortsätter under hela 2021. Detta tack vare utökad finansiering från RCC i samverkan och Sjöbergstiftelsen.

Det nationella projektet för införande av patientöversikter i cancervården har nått fasen för implementering av verktyget på verksamheter runt om i landet. För att stötta verksamheterna finns diagnoskoordinatorer knutna till de involverade diagnosernas arbetsgrupper.

Koordinatorn stöttar verksamhetschefer och medarbetare vid genomförande av implementeringen och utgör därmed en viktig resurs för verksamheterna – både inför, under och efter införandet.

Sedan tidigare har RCC i samverkan beslutat att bekosta fortsatt stöd under första halvåret av 2021, och med hjälp av utökad finansiering från Sjöbergstiftelsen kommer diagnoskoordinatorernas stöd kunna fortsätta under hela 2021.

– Inom RCC är vi väldigt glada att Sjöbergstiftelsen fortsätter stödja projektet med patientöversikter. Pengarna är extra värdefulla eftersom de direkt används till stöd för införandet ute i verksamheterna. Det gör att vi nu kan nå fram till slutmålet med denna satsning; effektivare och säkrare beslutsunderlag i samband med patienternas besök i cancervården, säger Johan Ahlgren, verksamhetschef på RCC Mellansverige som är projektets värdorganisation.

Vill se frukterna av satsningen

Sjöbergstiftelsen finansierar redan en stor del av projektet, och går nu in med ytterligare två miljoner kronor för att se till att stödet vid införandet fortsätter.

– Sjöbergstiftelsen anser att RCCs satsning på utveckling av patientöversikter utgör ett viktigt steg mot en förbättring av cancervården, för både patienter och vårdpersonal. Användning av patientöversikter bidrar till den infrastruktur som också skapar förbättrade förutsättningar för forskning och utveckling till nytta för morgondagens cancervård. Med denna nya donation stödjer vi införandearbetet för att vi så snart som möjligt skall se frukterna av satsningen, säger Ingemar Sjöberg, ordförande i Sjöbergstiftelsen.

Mer information om patientöversikter:
Patientöversikter i cancervården