Samtliga patientöversikter lanserade – implementering under 2021

Sidan publicerades 11 december 2020

Idag lanseras de sista två patientöversikterna inom projektet för patientöversikter i cancervården – för myelom och för cancer i centrala nervsystemet. Det betyder att samtliga åtta patientöversikter nu är tillgängliga att implementeras i cancervården.

Det nationella projektet, där åtta diagnosers patientöversikter utvecklas och implementeras, har bedrivits av RCC sedan 2018. De diagnoser som ingår i projektet är bröstcancer, njurcancer, melanom, lungcancer, prostatacancer, äggstockscancer, myelom och cancer i centrala nervsystemet.

Patientöversikterna är ett kunskapsstöd som ska stödja patienter, närstående och vårdens medarbetare i den kliniska vardagen. Respektive diagnos patientöversikt har utvecklats av diagnosernas arbetsgrupper – bestående av vårdprofession och patientrepresentanter – tillsammans med medarbetare inom RCC.

– Det här känns helt fantastiskt. Jag är djupt imponerad över det enorma arbete alla involverade har kunnat genomföra, trots de utmaningar det här året har ställt oss inför, säger projektledare Maria Sörby.

Projektet fortsätter

Ett stort arbete pågår fortfarande för att implementera patientöversikterna i kliniska verksamheter runt om i landet. Inom ramen för projektet erbjuds verksamheter stödresurser i form av nationella diagnoskoordinatorer som stöttar vid implementeringen. Nyligen blev det klart att diagnoskoordinatorernas stöd fortsätter under hela 2021.

Stödet till kliniker vid införande av patientöversikter fortsätter, 4 december 2020

Utöver det fortsätter patientöversikterna att utvecklas. En viktig del i det fortsatta utvecklingsarbetet under 2021 handlar om att testa och lansera patientöversikten för patienternas användning via 1177.

– En annan viktig del i utvecklingsarbetet innebär att vi fortsätter jobbet för att möjliggöra automatisk överföring av data från andra vårdinformationssystem, bland annat patientjournalsystemen, till patientöversikterna, berättar Maria Sörby.

Patientöversikten är ett komplement till patientjournalen som skapar en överblick av en patients sjukdomsförlopp och allmäntillstånd över tid. Patientöversikten samlar uppgifter om patientens sjukdomshistoria, sjukdomsstatus, laboratoriedata, undersökningar, behandlingar, biverkningar, symtom och livskvalitet.

Patientöversikten sammanställer informationen och presenterar den på ett överskådligt sätt genom att patientens sjukdomsbild och tillstånd kan visas över tid. Det skapar effektiva patientmöten av hög kvalitet där patientens delaktighet också stärks genom möjligheten av egenrapportering av symtom och livskvalitet (PROM) via 1177 Vårdguiden.

Mer information:
Patientöversikter i cancervården