RCC uppmärksammar patientens ställning på Vitalis

Sidan publicerades 26 augusti 2020

Under e-hälsokonferensen Vitalis som i år hålls digitalt och som pågår 25-27 augusti uppmärksammar RCC patientens ställning genom två seminarier, "Digital Min vårdplan cancer via 1177 - ett nationellt initiativ" och "Patientöversikter i cancervården - vad innebär det för patienten och för vårdens medarbetare?".

På grund av att konferensen i år hålls digitalt går det i efterhand att ta del av RCC:s två seminarier på cancercentrum.se.

Min vårdplan 

Under seminariet om Min vårdplan presenterar Veronica Lilja, utvecklingsledare vid RCC Väst det nationella arbetet med att ta fram Min vårdplan både digitalt och i pappersformat för olika cancerdiagnoser. Dessutom beskriver Alicia Hellgren, kontaktsjuksköterska från tumörteamet på neurologimottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Min vårdplan via 1177 ur sitt perspektiv och efter det ges en demonstration av Min vårdplan via 1177 .

Min vårdplan är patientens plan och syftar till att öka patientens delaktighet, skapa trygghet och förståelse. Den ska göra vårdförloppet sammanhållet, överblickbart och tydliggöra vem som gör vad.

Patienten finner sin Min vårdplan i e-tjänsten Stöd och behandling via 1177. Syftet med Min vårdplan är att öka kvaliteten och jämlikheten på patientinformationen i hela landet.

Min vårdplan på 1177 ger många nya möjligheter, som till exempel:

 • Patienten har alltid tillgång till Min vårdplan via sin telefon, surfplatta eller dator 
 • Min vårdplan kan på ett enkelt sätt individanpassas baserat på patientens behov
 • Min vårdplan kan uppdateras på distans
 • Patienten och vårdpersonalen kan skicka meddelanden till varandra
 • Min vårdplan blir ett komplement till patientens samlade engagemang med vården via 1177
 • En nationell Min vårdplan kan överlämnas i hela Sverige och därmed följa patienten

Min vårdplan i cancervården

Patientöversikter

Under seminariet, som leds av moderator Lisa Kirsebom, diskuteras patientöversikter och hur dessa kommer påverka arbetet på klinikerna och vad det innebär för patienterna. Syftet är att belysa användningen av patientöversikter ur olika aspekter. Panelen består därför av ett antal personer med olika perspektiv.

Panelen

 • Eskil Degsell, närståenderepresentant
 • Ingela Franck Lissbrant, överläkare
 • Per Nodbrant, verksamhetschef
 • Anna Essen, docent i företagsekonomi
 • Hans Hägglund, nationell cancersamordnare
 • Maria Sörby, projektledare Patientöversikter i cancervården
 • Ebba Hult, samordnare Nollvision cancer

Patientöversikter är ett verktyg som möjliggör insamling och visualisering av uppgifter om patientens vård och behandling, vilket underlättar vårdpersonalens arbete och förmedlar en överskådlig bild av situationen till patient och närstående. Informationen i patientöversikten kan även användas för utveckling av vården, inom forskning och som beslutsunderlag.

Patientöversikter i cancervården