Regeringen ändrar kraven på regionernas redovisning

Sidan publicerades 17 april 2020

Som en konsekvens av covid-19-pandemin har regeringen beslutat att regioner och kommuner inte behöver skicka in årets rapportering till Socialdepartementet för ett flertal av de överenskommelser som träffats mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner.

Regeringens beslut omfattar fem överenskommelser på vård- och omsorgsområdet. För överenskommelsen inom cancerområdet innebär beslutet att regionerna inte behöver lämna in SVF-redovisningen i september.

SVF-medel redan i april

Den resterade delen av 2020 års SVF-medel, som skulle ha delats ut i anslutning till höstens redovisningen, kommer att betalas ut redan i slutet av april till alla regioner enligt sedvanlig fördelning utifrån befolkningsmängd.

RCC i samverkan ska redovisa

I beslutet ingår att RCC samverkan i september ska lämna in en samlad redovisning av arbetet med canceröverenskommelsen.

Regionala cancercentrum kommer därför be regionerna om en lägesrapport för arbetet med SVF, och en mall för en sådan förenklad lägesrapport kommer att tas fram som stöd för arbetet.

Överenskommelse om jämlik cancervård med kortare väntetider, SKR

Pressmeddelande: Regeringen slopar rapporteringskrav för kommuner och regioner med anledning av coronaepidemin, Regeringen