Färre dör av lokalt avancerad prostatacancer

Sidan publicerades 29 april 2020

Varje år diagnostiseras i Sverige ungefär 1 000 män med lokalt avancerad prostatacancer – en cancerform med dålig prognos. Strålbehandling tillsammans med hormonbehandling har dock visat sig förlänga livet. En ny studie baserad på data i Nationella prostatacancerregistret visar nu att ökad radikalbehandling av dessa män minskar dödligheten efter fem år med 25 procent.

– Behandlingen av dessa män har ändrats och det har minskat risken att dö av prostatacancer, säger Andri Wilberg Orrason, studiens försteförfattare, underläkare på urologkliniken vid Akademiska sjukhuset och doktorand vid Uppsala universitet.Andri Wilberg Orrason

I en nyligen publicerad studie baserad på data i Nationella prostatacancerregistret (NPCR) och Prostate Cancer data Base Sweden (PCBaSe), en databas med information från NPCR, Dödsorsaksregistret och andra sjukvårdsregister, undersöktes hur mycket strålbehandling eller operation av män med lokalt avancerad prostatacancer ökat i Sverige, och hur denna ökning har påverkat dödligheten.

Störst förändring bland 65–74-åringar

En analys av 20 350 män som diagnostiserats med lokalt avancerad prostatacancer mellan 2000 och 2016 visade att andelen män under 80 år som radikalbehandlats tredubblats från 15 procent till 43 procent. Samtidigt hade dödligheten upp till fem år efter diagnos minskat med 25 procent, även när de män som inte behandlats togs med i analysen. Minskningen var störst i åldersgruppen 65–74 år, där dödligheten minskat med 50 procent.

– Randomiserade studier har strikta inklusionskriterier för deltagande, vilket gör det svårt att veta om man kan överföra resultaten till alla patienter. Studier baserade på alla män med en viss typ av cancer i en befolkning är därför ett viktigt komplement till randomiserade studier. Vår slutsats är att åtminstone en del av minskningen av död i prostatacancer de sista två decennierna i denna grupp av män förklaras av ökad radikalbehandling, säger Andri Wilberg Orrason.

Ta del av hela studien via länken nedan.

Changes in treatment and mortality in men with locally advanced prostate cancer between 2000-2016, PubMed