Uppdaterat vårdprogram för Hodgkins lymfom

Sidan publicerades 20 september 2019

Nu finns en uppdaterad version av det nationella vårdprogrammet för Hodgkins lymfom. Det fastställdes av RCC i Samverkan den 10 september 2019.

Det första nationella vårdprogrammet för Hodgkins lymfom togs fram 2017. Innan dess fanns nationella riktlinjer.

I denna uppdaterade version har ett flertal förändringar genomförts. Dessa är de viktigaste: 

  • När det gäller yngre patienter med klassiskt Hodgkins lymfom i avancerade stadier rekommenderas behandling med BEACOPP-eskalerad, styrd utifrån FDG-PET-DT efter 2 kurer. Som alternativ för dem som har svårt att tolerera BEACOPP-eskalerad finns möjligheten att starta med ABVD. 
  • Uppföljningen har förenklats och individualiserats. 
  • Tillgängligheten av protonbehandling har ökat, vilket återspeglas i kapitlet om strålbehandling.

I Sverige insjuknar ca 200 personer årligen i Hodgkins lymfom. En majoritet av dessa är unga vuxna men sjukdomen förekommer också hos äldre och barn.

Utan behandling är Hodgkins lymfom en dödlig sjukdom men med modern behandling är prognosen i allmänhet god och en majoritet av patienterna botas. Eftersom de flesta patienter är unga och andelen botade patienter är hög är det viktigt att försöka minska sena biverkningar av behandlingen. Optimal primärbehandling och fungerande uppföljning på lång sikt är därför av största vikt.

Vårdprogram för Hodgkins lymfom