Förbättrad överlevnad för patienter med metastaserad prostatacancer

Sidan publicerades 23 september 2019

Ny registerstudie påvisar en förbättrad överlevnad för patienter med metastaserad prostatacancer. Under perioden för studien sågs dessutom ett minskat medelvärde för PSA vid diagnos.

Marcus WesterbergHuvudförfattare Marcus Westerberg.

I registerstudien ”Temporal changes in survival in men with de novo metastatic prostate cancer: nationwide population-based study” undersöktes överlevnaden bland patienter med metastaserad prostatacancer under perioden 1998–2016.

Under perioden skedde stora förändringar rörande diagnostik, uppföljning och behandling. Till exempel ökade användningen av PSA-testet och nya behandlingar tillkom.

Mellan perioden 1998–2001 och 2010–2015 ökade medianöverlevnaden bland samtliga patienter med sex månader. Den största ökningen, 14 månader, sågs bland patienter i åldern 60–69.

– Vi tror att den förbättrade överlevnaden beror på en mindre tumörbörda vid diagnos och ökad användning av cellgiftsbehandling, säger Marcus Westerberg, doktorand och huvudförfattare till studien.

Studien påvisade även att medelvärdet för PSA vid diagnos minskade med nästan 50 procent, från 181 ng/mL år 1998 till 98 ng/ml år 2015.

Temporal changes in survival in men with de novo metastatic prostate cancer: nationwide population-based study, PubMed