Årsrapport från NPCR: Sakta men säkert förbättras prostatacancervården

Sidan publicerades 11 september 2019

Den senaste årsrapporten från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) visar att prostatacancervården sakta men säkert blir bättre.
– Tittar man enbart på andelen patienter som får vård i tid enligt SVF är siffrorna fortsatt dystra, men faktum är att medianen för antalet dagar mellan remiss och första besök sjunkit stadigt de senaste tio åren, säger Pär Stattin, registerhållare och ordförande i NPCR.

I spelaren ovan ger registerhållare Pär Stattin en kommentar på de senaste siffrorna.

I NPCR registreras ett antal utvalda kvalitetsindikatorer från det nationella vårdprogrammet för prostatacancer. Överlag har följsamheten till vårdprogrammet sakta men säkert blivit bättre. Små förbättringar kan ses för de flesta kvalitetsindikatorer jämfört med tidigare år.

Bland annat påvisar rapporten att medianväntetiden från utfärdande av remiss till första besök på specialistmottagning har minskat från 35 dagar 2014 till 20 dagar 2018 (Figur 120 nedan).

– Det är positivt att vi kan se den här förbättringen. Väntetiderna är dock fortsatt oacceptabelt långa på många sjukhus, så ännu återstår mycket arbete innan vi når målen för de standardiserade vårdförloppen, säger Pär Stattin.

Årsrapporten påvisar också att en icke-evidensbaserad behandling, strålterapi mot lymfkörtlar hos män med högriskcancer, minskat mer än fyrfaldigt mellan 2016 och 2018, från 35% till 8%.

Införande av livskvalitetsenkät

Under 2018 införde NPCR en webbaserad livskvalitetsenkät, där patienter tre månader efter genomförd behandling besvarar frågor om sin livskvalitet. Sedan januari 2019 har ungefär hälften av patienterna som genomgått operation eller strålning besvarat enkäten.

Mer statistik kring prostatacancervården finns presenterad i NPCR:s årsrapport för 2018, samt i det interaktiva rapportsystemet RATTEN.

Nationella årsrapporter, NPCR

RATTEN, NPCR

Figur 120.JPG

Figur 120 (sid. 177 i rapporten). Median antal dagar mellan utfärdande av remiss och första besök på specialistmottagning, per diagnosår och diagnostiserande sjukvårdsregion, 2009-2018.