Uppdaterat vårdprogram för prevention av livmoderhalscancer

Sidan publicerades 7 oktober 2019

Vårdprogrammets kvalitets- och standardiseringsdokument för laboratorier som arbetar med gynekologiska cellprov har uppdaterats.

Uppdateringarna berör enbart det så kallade KVAST-kompendiet i cervixcytologi, bilaga 3 i vårdprogrammet. KVAST-kompendiet fastställdes 2019-05-15. Därefter har vårdprogramgruppen gått igenom ändringarna och fastställt att dokumentet kan infogas i vårdprogrammet utan att andra delar av vårdprogrammet behöver ändras.

Uppdateringarna berör följande:

  • Granskning eller screening av s.k. reflexcytologi
  • Lysering för att nå optimal provkvalitet
  • Rekommenderat cellantal i SurePath-prover
  • Kvalitetsuppföljning – flera punkter
  • KVAST-gruppens sammansättning

Vårdprogram för prevention av livmoderhalscancer