Uppdaterat vårdprogram för myelom

Sidan publicerades 13 november 2019

En mindre revidering av det nationella vårdprogrammet för myelom har i oktober fastställts av Regionala cancercentrum i samverkan.

Nytt i vårdprogrammet jämfört med tidigare version är följande:

  • R-ISS har lagts till som stadieindelning för myelom.
  • Nya behandlingar/kombinationer har inkluderats, som IRD och KD.
  • Texten har anpassats efter NT-rådets rekommendationer.
  • Rekommendation angående njurtransplantation har lagts till.
  • Rekommendation angående behandling av skelettsjukdom vid njursvikt har modifierats.

Utöver ovanstående har smärre ändringar i skrivningen gjorts i vårdprogrammet.

Sammanfattningsvis var det primära målet med denna uppdatering att inkludera nya terapier som förhandlats fram av NT-rådet.

Under våren 2020 kommer ett större revideringsarbete att genomföras.  De områden som ska ses över handlar om primärbehandling, omvårdnad och cancerrehabilitering.

Nationellt vårdprogram för myelom