Uppdaterat vårdprogram för epitelial äggstockscancer

Sidan publicerades 11 november 2019

Det nationella vårdprogrammet för epitelial äggstockscancer har genomgått en revidering, som godkänts av RCC i samverkan.

Den senast reviderade versionen av vårdprogrammet innehåller bland annat följande förändringar:

 • Att BRCA mutationsanalys på tumör rekommenderas vid all epitelial äggstockcancer (förutom mucinös och borderline) vid primärdiagnostik av äggstockscancer.
 • Seröst tubar intraepitelialt carcinom (STIC) är ett förstadium till höggradig serös cancer och ett avsnitt om handläggning av STIC är tillagt.
 • Gällande primär lokalisation av höggradig serös cancer är tuban att betraktas som primärt ursprung om den är involverad i tumören eller innehåller STIC; medan ovariet anses som primärt ursprung om tuban inte är involverad. Peritoneum bedöms som origo om varken tuban eller ovariet är tumörengagerat
 • Koppling till standardiserade vårdförlopp är inlagt.
 • Vid primärdiagnostik är ”simple rules” och ”pattern recognision” inlagt som tillägg till RMI.
 • Patologiskrivningarna om Höggradig serös cancer (HGSC) och Låggradig serös cancer (LGSC) är förtydligade.
 • Kirurgisk behandling är omskrivet: Vid låggradig serös cancer och vid högt differentierad endometroid cancer stadium IC rekommenderas inte lymfkörtelutrymning. Vid spridd äggstockscancer stadium II-IV rekommenderas inte lymfkörtelutrymning om inte förstorade lymfkörtlar hittas. Ett avsnitt om ERAS är tillagt.
 • Adjuvant kemoterapi rekommenderas inte vid mucinös ovarialcancer stadium IC.
 • Medicinsk behandling är omskrivet där de väsentliga förändringarna är inlagda under angiogeneshämmare och PARP-inhibitorer.
 • Underhållsbehandling med PARP-hämmare rekommenderas för patienter med platinum-känsligt återfall som svarat med (partiell -eller komplett remission) på platinum-baserad cytostatikabehandling vid återfall (> 6 månader efter avslutad behandling) av höggradig ovarialcancer.
 • EMA har godkänt underhållsbehandling av PARP-hämmare. Med godkännandet kommer med stor sannolikhet även underhållsbehandling med PARP hämmare efter avslutad primärbehandling att rekommenderas till kvinnor med höggradig serös äggstockscancer med BRCA-mutation.
 • Omvårdnad, Min Vårdplan, Egenvård och Cancerrehabilitering är ytterligare utvecklat.

 

Nationellt vårdprogram för epitelial äggstockscancer