Nominera till Årets kontaktsjuksköterska

Sidan publicerades 21 november 2019

För att uppmärksamma kontaktsjuksköterskans viktiga roll och funktion inom cancervården kommer varje regionalt cancercentrum att utnämna "Årets kontaktsjuksköterska". Utmärkelsen delas ut vid den jubileumsdag för den nationella cancerstrategin som arrangeras i Stockholm den 3 februari 2020.

Nomineringar till Årets kontaktsjuksköterska kan lämnas av kollegor, chefer, personen själv eller av patienter och patientföreningar.

Nomineringen är stängd. Sista dag att nominera var den 2 december 2019.

Den nominerade ska vara kliniskt verksam och ha ett uppdrag som utgår från den nationella uppdragsbeskrivningen för kontaktsjuksköterskor. Personen ska ha utmärkt sig i sitt arbete med att stärka patientens ställning samt med att utveckla funktionen och uppdraget.

Den som får utmärkelsen Årets kontaktsjuksköterska blir personligen kontaktad senast den 6 december 2019 och erbjuds då att delta vid jubileumsdagen den 3 februari, då utmärkelsen delas ut. Regionala cancercentrum står för resekostnaden.

Årets processledare

Varje RCC kommer även att utse Årets processledare. Också den utmärkelsen kommer att delas ut vid Jubileumsdagen den 3 februari 2020.