Tydligare uppdrag för kontaktsjuksköterskan

Sidan publicerades 6 november 2019

En kontaktsjuksköterska har det övergripande ansvaret för patient och närstående genom hela vårdkedjan. Nu har RCC i samverkan fastställt en nationell beskrivning av kontaktsjuksköterskans uppdrag.

– Att förtydliga och utveckla kontaktsjuksköterskans uppdrag, utifrån den nationella uppdragsbeskrivningen, är en viktig del i att säkra en jämlik och säker vård, oavsett patientens diagnos och bostadsort.

Det säger Katja Vuollet Carlsson som leder en nationell arbetsgrupp inom Regionala cancercentrum, som bland annat ansvarar för frågor som rör kontaktsjuksköterskans funktion.

Arbetsgruppen har under året arbetat med att ta fram dokument och förbättra den information som ligger till grund för kontaktsjuksköterskans uppdrag.

Kontaktsjuksköterskans uppdrag

Som ett komplement till den nationella uppdragsbeskrivningen har ett diskussionsunderlag tagits fram. Det övergripande syftet med underlaget är att ge vägledning i utvecklingen av kontaktsjuksköterskans uppdrag både på verksamhets- och patientprocessnivå.

Underlag för att utveckla kontaktsjuksköterskans uppdrag (pdf, öppnas i nytt fönster)

Har du frågor eller behov av stöd i arbetet med kontaktsjuksköterskans uppdrag?

Kontakta den person i den nationella arbetsgruppen, som representerar din sjukvårdsregion.

Till nationell arbetsgrupp