Film om datadriven kvalitetsutveckling

Sidan publicerades 7 november 2019

På Odense universitetssjukhus i Danmark arbetar de aktivt med förbättringsarbete baserat på kvalitetsregisterdata. I en nyproducerad film berättar Kim Brixen, medicinsk direktör, och Anders Eggert Gravegaard, överläkare i plastikkirurgi, bland annat hur de har använt kvalitetsregistren för att korta tiden från remiss till behandling av patienter med malignt melanom.

För att underlätta uppföljning och utvärdering av hälso- och sjukvårdens resultat och kvalitet finns nationella kvalitetsregister inom cancerområdet. Ett nationellt kvalitetsregister innehåller individbaserade uppgifter om diagnos, behandlingar och resultat. På Odense universitetssjukhus i Danmark arbetar man sedan länge aktivt med förbättringsarbete baserat på kvalitetsregisterdata, bland annat har de använt kvalitetsregistren för att korta tiden från remiss till behandling av patienter med malignt melanom. I en nyproducerad film intervjuas Kim Brixen, medicinsk direktör, samt Anders Eggert Gravegaard, överläkare i plastikkirurgi från Odense universitetssjukhus.

- Filmen kan ses som en inspirationsfilm till sjukhus- och klinikchefer, processansvariga och medarbetare i vården som vill använda sig av data från kvalitetsregister för att förbättra vården, säger Maria Rejmyr Davis, tf Verksamhetschef RCC Syd.

Odense film

Datadriven kvalitetsutveckling – ett praktiskt exempel från Odense universitetssjukhus