SVF-Inca – alternativ eller komplement?

Sidan publicerades 6 mars 2019

Parallellt med uppbyggnaden av uppföljningsmodellen med väntetidsdatabasen Signe började RCC Uppsala Örebro utveckla ett uppföljningsregister på kvalitetsregisterplattformen INCA. Idag är det fyra regioner som använder SVF-Inca.

Johan IvarssonRegistret SVF-Inca utvecklades ursprungligen av utvecklingsteamet vid Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro i samband med att satsningen på standardiserade vårdförlopp (SVF) drog igång på allvar 2015.

– Syftet var att skapa ett verktyg för att hålla ordning på de patienter som ingår i SVF och följa upp deras process, säger Johan Ivarsson, projektledare och produktägare vid Regionalt cancercentrum väst.

Läs hela artikeln: SVF-Inca – alternativ eller komplement?

Text: Ingela Hofsten
Foto: Emelie Ljunggren