Stenkoll på SVF-patienterna med egen Qlikviewlösning

Sidan publicerades 27 mars 2019

Vilka patienter med misstanke om skelett- och mjukdelssarkom är under utredning enligt SVF och hur länge har de väntat? På tumörortopedin på Sahlgrenska universitetssjukhuset kan David Wennergren och hans kolleger följa varje patients SVF i realtid, genom en nätbaserad dataapplikation.

David Wennergren, vårdenhetsöverläkare för tumörortopedin vid Sahlgrenskas ortopedklinik

I stort sett varje dag tar David Wennergren (bilden), vårdenhetsöverläkare för tumörortopedin vid Sahlgrenskas ortopedklinik en titt på läget för klinikens SVF-registrerade patienter. Det går enkelt för honom, tack vare den applikation som kliniken fått hjälp att bygga i verktyget Qlikview. I applikationen är hela vårdförloppet indelat i olika flikar, som gör hela vårdförloppet lätt att överblicka.

Läs hela artikeln: Stenkoll på SVF-patienterna med egen Qlikviewlösning

Text: Ingela Hofsten
Foto: Magnus Gotander