Sök bidrag för forskning inom SVF/pakkeforløb

Sidan publicerades 19 mars 2019

Nu finns möjlighet att söka medel för nordiska forskningsprojekt om standardiserade vårdförlopp/pakkeforløb.

Syftet med bidraget är att öka nordiskt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte inom tidig upptäckt av cancer, organisation av cancersjukvård och jämlik cancervård utan onödiga väntetider.

Nordiska samarbeten

Du kan söka medel för att starta projekt eller för att finansiera befintliga samarbeten om standardiserade vårdförlopp. En förutsättning är att projekten inkluderar samarbete mellan minst två nordiska länder. Projekt med flera länders deltagande premieras.

Sista dag för ansökan är 1 maj 2019. Ansökan ska göras enligt mall.

Ansökan om medel från Nordic collaboration cancer care pathways (word)

Ansökningarna kommer att granskas av styrgruppen för Nordic collaboration cancer care pathways. Bidragsbeslut meddelas senast i juni 2019.

Nordic collaboration on cancer patient pathways är ett nätverk för forskning och erfarenhetsutbyte i norden kring standardiserade vårdförlopp. Regionala cancercentrum är en av medlemmarna i nätverket.

Nätverket Nordic collaboration cancer care pathways