Prestigelöst samarbete bakom välfungerande uppföljning

Sidan publicerades 13 mars 2019

Systemen ser olika ut, liksom arbetssätten och rutinerna för väntetidsmätningen. Men gemensamt för några av de regioner som kommit långt med SVF-rapporteringen är att de arbetat intensivt med det från första början, med tydlig arbetsfördelning och i samarbeten över gränserna. Region Västerbotten kunde utnyttja etablerade välfungerande system och rutiner för att snabbt komma i gång.

Lena Svensson

– Vi visste att det skulle komma, men kände oss frågande kring hur vi skulle mäta. Det säger väntetidssamordnaren Lena Svensson (bilden) i Region Västerbotten, som minns att det i början fanns en stor osäkerhet kring kodning av SVF.

Läs hela artikeln: Prestigelöst samarbete bakom välfungerande uppföljning

Text: Ingela Hofsten
Foto: Bo Alm